Liv: %
Poäng:

FPS:

Glober:

Densitet:

kg/m³

En pixel är m

Visa vektorer

Visa massa

Odödlig

Skapa inte nya planeter

Korset påverkar:

Alla

Den vita planeten

Ingen

Korsets massproportion till
den vita planeten:

Lägsta radie: pixlar

Planeter

Skydda den vita planeten från alla andra planeter med hjälp av korsets gravitationskraft.

Planeternas kollisioner är elastiska och den vita planeten kolliderar med väggarna.

Om du väljer att se vektorer visar rött streck hastigheten i sekunden, och det blå strecket accelerationen i sekunden.