Tryck på hest för en til bild!

Truk tär och lada up enn bilt

Myndighetsruta (Hul 8 §)
Hest-bilder får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den hest-bildsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken hestuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga hesten.

Vraaa utmerkelser: